Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Bijlagen

Bijlage 4 Financiële overzichten over 15 jaar

Product 1.5.2-1 Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden

Financieel beeld 15 jaar vooruit

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Lasten

5.096

3.694

4.361

1.081

1.208

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Baten

1.996

1.485

1.967

351

155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo baten en lasten

3.100

2.209

2.394

730

1.053

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

997

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

1.235

2.304

2.394

730

1.053

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo reserves

-238

-2.304

-2.394

-730

-1.053

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

2.862

-95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0