Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Bijlagen

Bijlage 4 Financiële overzichten over 15 jaar

Product 1.4.7-5 Biodiversiteit: Beheer en onderhoud algemeen

Financieel beeld 15 jaar vooruit

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Lasten

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo baten en lasten

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Saldo reserves

Resultaat

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0