Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Bijlagen

Bijlage 4 Financiële overzichten over 15 jaar

Product 1.3.5-3 Realisatie groen door landschapstafels

Financieel beeld 15 jaar vooruit

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Lasten

7.479

2.156

931

625

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo baten en lasten

7.479

2.156

931

625

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

3.079

2.156

931

625

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo reserves

-3.079

-2.156

-931

-625

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

4.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0