Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Bijlagen

Bijlage 2 Financiële verantwoording in detail

Bijlage 2 Financiële verantwoording in detail

Onderstaande tabel geeft de nadere specificatie van de totale POP3-budgetten in de begroting van PZH weer. Deze beslaan de doelen 1-2, 1-4 en 1-5. Doel 1-2 valt buiten de scope van het PZG, volledigheidshalve wordt dit echter toch in deze tabel weergegeven.

POP3 Uitvoeringsprogramma

Subsidieparagraaf

Doelen

2019

Cumulatief 2016 t/m 2024

(bedragen x € 1.000)

Fin. bron

Budget

Reali-satie

Ruimte

Budget

Reali-satie

Ruimte

P3 m2.1a Trainingen en demonstraties

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

EU bijdragen algemeen

64

0

64

719

74

644

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

0

0

0

185

0

185

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

0

0

74

74

0

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Reserve UPG 40

64

0

64

220

0

220

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Bijdragen van derden algemeen

32

0

32

139

0

139

Totaal

0

0

160

1.336

149

1.188

P3 m2.1b Trainingen water internat.

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

EU bijdragen algemeen

242

0

242

669

200

468

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Bijdragen van derden algemeen

0

0

0

81

81

0

Totaal

0

0

242

749

281

468

P3 m2.2b Fys.inv.water internat.

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

EU bijdragen algemeen

0

0

0

31

0

31

Totaal

0

0

0

31

0

31

P3 m2.3 Fys inv verduurz jonge agr

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

EU bijdragen algemeen

300

0

300

893

0

893

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

0

0

0

294

0

294

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

300

0

300

441

141

300

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Reserve UPG 40

0

0

0

300

0

300

Totaal

0

0

600

1.927

141

1.786

P3 m2.5a Niet-prod invest biodiversi

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

EU bijdragen algemeen

900

0

900

3.058

125

2.933

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

Groene ambities

0

0

0

602

0

602

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

225

0

225

350

125

225

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

Reserve UPG 40

675

0

675

2.075

0

2.075

Totaal

0

0

1.800

6.086

250

5.836

P3 m2.5b Niet-prod invest hydro PAS

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

EU bijdragen algemeen

0

0

0

182

0

182

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

Groene ambities

0

0

0

186

0

186

Totaal

0

0

0

368

0

368

P3 m2.6a Niet-prod inv. Water

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Bijdragen van derden algemeen

2.500

0

2.500

6.950

1.008

5.943

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

EU bijdragen algemeen

6.000

0

6.000

15.185

3.986

11.199

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Provinciale middelen

0

0

0

2

2

0

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Groene ambities

0

0

0

260

0

260

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

300

80

220

392

92

300

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Reserve UPG 40

0

0

0

1.520

0

1.520

Totaal

0

80

8.720

24.308

5.086

19.222

P3 m2.6b Niet-prod inv Water interna

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

EU bijdragen algemeen

0

0

0

49

0

49

Totaal

0

0

0

49

0

49

P3 m2.7a Samenwerken innovaties

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

EU bijdragen algemeen

1.250

0

1.250

5.150

1.223

3.928

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

0

0

0

150

0

150

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

729

739

-10

2.649

1.920

729

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Reserve UPG 40

521

730

-210

3.781

730

3.051

Totaal

0

1.469

1.031

11.730

3.873

7.858

P3 m2.7b Samenwerken innovat water

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

EU bijdragen algemeen

30

0

30

105

75

30

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Bijdragen van derden algemeen

30

0

30

105

75

30

Totaal

0

0

60

210

150

60

P3 m2.8 Europees Innovatie Partnersc

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

EU bijdragen algemeen

60

0

60

97

29

68

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

0

0

29

29

0

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

0

0

0

8

0

8

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Reserve UPG 40

60

0

60

60

0

60

Totaal

0

0

120

194

59

136

P3 m3 Leader

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

EU bijdragen algemeen

476

0

476

1.851

215

1.636

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

0

0

0

934

0

934

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

230

0

229

633

404

230

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Bijdragen van derden algemeen

110

15

95

217

94

123

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Reserve UPG 40

0

0

0

423

0

423

Totaal

0

15

800

4.058

712

3.346

P3 Uitvoeringskosten

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Bijdragen van derden algemeen

100

0

100

261

61

200

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Provinciale middelen

0

0

0

8

8

0

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

0

95

-95

2.730

740

1.990

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

750

1.117

-367

2.835

2.085

750

Totaal

0

1.212

-362

5.834

2.893

2.940

P3m2.2aFys inv innovatie agrarisch

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

0

0

0

324

0

324

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

EU bijdragen algemeen

200

0

200

1.205

446

759

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

0

0

575

575

0

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Reserve UPG 40

200

73

127

533

73

460

Totaal

0

73

327

2.638

1.095

1.543

TOTAAL
(excl bijdrage wp)

0

2.850

13.497

59.518

14.689

44.830

Kop tabel Inzet UPG 40

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie cumulatief

Begroting t/m NJN 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Totaal

Kaderst.,uitv.&mon.KRW-grondwaterlich.&oppervlaktewaterlich.

Actueel waterbeleid en verordeningen

0

0

12

12

0

0

0

0

0

0

0

1.832

Biodiversiteit: Innovatie en organisatie

POP 3 t.b.v. biodiversiteit

0

0

125

125

0

0

0

0

0

0

0

2.425

Opstart.progr.gericht op kennis, ontwikkeling en innov.landb

Progr.duurz.innov,kennisontw.&onders

0

443

348

790

0

0

0

0

0

0

0

2.070

Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden

Particip.in inn.samenwerkingsverband

213

1.117

1.251

2.581

0

0

0

0

0

0

0

7.824

Totaal

213

1.559

1.736

3.508

0

0

0

0

0

0

0

14.151