Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Bijlagen

Bijlage 4 Financiële overzichten over 15 jaar

Product 1.3.6-2 Beheer recreatieve routenetwerken

Financieel beeld 15 jaar vooruit

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Lasten

125

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo baten en lasten

125

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

125

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo reserves

-125

-100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0