Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Bijlagen

Bijlage 4 Financiële overzichten over 15 jaar

Product 1.5.1-1 Programma's voor duurzame innovatie, kennisontwikkeling en ondersteuning projecten

Financieel beeld 15 jaar vooruit

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Lasten

4.990

3.184

3.050

1.464

367

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Baten

726

566

712

792

164

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo baten en lasten

4.265

2.619

2.339

671

203

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

3.715

2.569

2.339

671

202

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Saldo reserves

-3.715

-2.569

-2.339

-671

-202

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

Resultaat

550

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0