Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Bijlagen

Bijlage 4 Financiële overzichten over 15 jaar

Product 1.4.6-6 Ecologische verbindingszones

Financieel beeld 15 jaar vooruit

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Lasten

713

1.446

1.653

2.066

3.470

3.470

3.470

3.470

3.470

0

0

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo baten en lasten

713

1.446

1.653

2.066

3.470

3.470

3.470

3.470

3.470

0

0

0

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

713

1.446

1.653

2.066

3.470

3.470

3.470

3.470

3.470

0

0

0

0

0

0

0

Saldo reserves

-713

-1.446

-1.653

-2.066

-3.470

-3.470

-3.470

-3.470

-3.470

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0