Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Bijlagen

Bijlage 4 Financiële overzichten over 15 jaar

Product 1.4.7-2 Agrarisch natuurbeheer

Financieel beeld 15 jaar vooruit

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Lasten

6.599

5.891

5.781

6.329

2.560

2.560

2.560

2.560

2.560

2.560

2.560

2.560

2.560

2.560

2.560

2.560

Baten

3.826

3.486

3.436

3.859

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo baten en lasten

2.773

2.404

2.344

2.470

2.560

2.560

2.560

2.560

2.560

2.560

2.560

2.560

2.560

2.560

2.560

2.560

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Saldo reserves

Resultaat

2.773

2.404

2.344

2.470

2.560

2.560

2.560

2.560

2.560

2.560

2.560

2.560

2.560

2.560

2.560

2.560