Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Bijlagen

Bijlage 3 Meerjarig overzicht Groene Reserves

Bijlage 3 Meerjarig overzicht Groene Reserves

Stand van reserves

(bedragen x € 1.000)

Begroot 31-12-2020

Begroot 31-12-2021

Begroot 31-12-2022

Begroot 31-12-2023

Begroot 31-12-2024

Begroot 31-12-2025

Begroot 31-12-2026

Begroot 31-12-2027

Begroot 31-12-2028

Begroot 31-12-2029

Begroot 31-12-2030

Begroot 31-12-2031

Begroot 31-12-2032

Begroot 31-12-2033

Begroot 31-12-2034

Groene ambities

10.585

4.684

5.473

2.782

2.204

1.631

1.048

458

4.264

8.066

11.866

15.657

19.445

23.230

27.015

Decentralisatieakkoord natuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vlietland

64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IODS

331

331

331

331

331

331

331

331

331

331

331

331

331

331

331

Beheerplannen Natura 2000 en PAS

10.528

9.543

7.800

5.946

3.786

2.350

2.350

2.350

2.350

2.350

2.350

2.350

2.350

2.350

2.350

Natuurcompensatie

278

242

205

169

133

97

60

24

24

24

24

24

24

24

24

Reserve UPG 40

5.318

770

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Ontwikkelopgave natuur

60.945

40.036

31.489

26.025

20.217

13.999

9.920

3.717

3.717

3.717

3.717

3.717

3.717

3.717

3.717

NatuurNetwerk Nederland

76.722

42.126

40.836

42.532

44.219

45.897

44.789

43.405

43.405

43.405

43.405

43.405

43.405

43.405

43.405

Totaal

164.771

97.732

86.135

77.785

70.891

64.305

58.499

50.286

54.091

57.894

61.694

65.485

69.272

73.057

76.843