Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Bijlagen

Bijlage 4 Financiële overzichten over 15 jaar

Product 1.3.6-1 Beheer en onderhoud provinciale eigendommen met recreatiefunctie

Financieel beeld 15 jaar vooruit

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Lasten

1.580

1.520

3.340

1.387

1.930

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

Baten

133

133

133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo baten en lasten

1.447

1.387

3.207

1.387

1.930

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

60

0

1.820

0

542

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo reserves

-60

0

-1.820

0

-542

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387