Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Doelen

Doel 1-4 Natuur en biodiversiteit

Doel 1-4 Natuur en biodiversiteit

Lasten en baten
Lasten € 102.526
Baten € 27.555
Reserves
Toevoeging aan reserves € 12.167
Onttrekking aan reserves € 55.375

bedragen × 1.000