Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Bijlagen

Bijlage 4 Financiële overzichten over 15 jaar

Doorbelasting loon en kapitaallasten taak 1-3-6

Financieel beeld 15 jaar vooruit

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Lasten

Baten

Totaal saldo baten en lasten

Toevoeging aan reserves

64

67

66

66

68

61

66

56

49

44

40

38

29

26

23

23

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo reserves

64

67

66

66

68

61

66

56

49

44

40

38

29

26

23

23

Resultaat

64

67

66

66

68

61

66

56

49

44

40

38

29

26

23

23