Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Kaders

Financieel kader

Doel 1.4 Natuur en biodiversiteit

Doel 1.4 bestaat voornamelijk uit het programma NNN, PMR (Buijtenland van Rhoon), IODS, Natura 2000 / PAS en SNL / SKN. De piek van de uitgaven ten behoeve van de realisatie NNN ligt in de jaren 2020-2021. De beheerlasten van opgeleverde natuurterreinen in het kader van NNN zijn verwerkt in de meerjarenbegroting.

Begroting baten en lasten van doel 1.4 Natuur en biodiversiteit

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Begroting 2019 na VJN

Begroting 2019 na NJN

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten

69.551

74.486

70.057

102.526

111.926

59.563

53.849

Baten

62.836

25.423

26.359

27.555

18.452

14.677

10.579

Totaal saldo baten en lasten

6.715

49.064

43.698

74.971

93.474

44.886

43.270

Toevoeging aan reserve

40.930

111.214

111.214

12.167

5.956

2.367

5.857

Onttrekking aan reserve

14.214

135.433

131.502

55.375

67.252

15.036

17.068

Totaal reserves

26.716

-24.219

-20.288

-43.208

-61.296

-12.669

-11.211

Resultaat

33.431

24.845

23.410

31.763

32.178

32.217

32.059