Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Product 1.5.3-1 Faciliteren aanvragen kavelruil

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Begroting 2019 na VJN

Begroting 2019 na NJN

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 1 Groene ambities

190

190

190

0

0

0

0

Totaal toevoeging aan reserve

190

190

190

0

0

0

0

PR 1 Groene ambities

123

450

450

0

0

0

0

Totaal onttrekking aan  reserve

123

450

450

0

0

0

0

Saldo reserves

67

-260

-260

0

0

0

0

ga terug