Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Doel 1-3 Recreatie en groenbeleving

Taak 1.3.5 Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen

Taak 1.3.5 Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen

Tot deze taak behoren vijf producten. Ook de doorbelasting van loonkosten en kapitaallasten in het kader van de overheveling van de taken van DLG naar de provincie valt onder deze taak. De afzonderlijke producten zijn:

  1. Realisatie & ontwikkeling recreatiegebieden door PZH
  2. Realisatie & ontwikkeling recreatiegebieden door derden
  3. Realisatie groen door landschapstafels
  4. Realisatie recreatieve routenetwerken
  5. Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen algemeen
Lasten en baten
Lasten € 9.745
Baten € 0
Reserves
Toevoeging aan reserves € 2.001
Onttrekking aan reserves € 5.691

bedragen × 1.000